İşletmemiz, 2011 yılı Nisan ayında, Adana’da Yönetim Danışmanı Bülent Yüce tarafından kuruldu. O tarihten günümüze kadar, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda projede yer aldı. Çoğunlukla, Girişimci ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasını hedefleyen AB projelerinde yer alan işletmemiz, 2.000’den fazla Yeni Girişimci adayına KOSGEB Girişimcilik eğitimi verdi. 150’den fazla yeni girişimciye, KOSGEB’den faydalanarak kendi işlerini kurmaları için danışmanlık hizmeti verdi. Bunun dışında, 50’den fazla mevcut işletmeye, farklı kuruluşlardan destek almalarına yönelik hibe projeleri yazdı ve projeleri başarı ile yönetti. 6 işletmede, uzun süreli ve kapsamlı kurumsallaşma ve karlılık artırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları ve İş İnsanı Dernekleri’ne yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları gerçekleştirdi. 6 ülkeye KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi organizasyonu düzenledi. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başta olmak üzere, uluslararası projelerde yer aldı. Merkezi Adana’da bulunan işletmemiz, 2019 yılına kadar ağırlıklı olarak Adana ve Hatay illerinde çalışmalarını yürüttü. 2019 yılı Kasım ayında, merkezini İzmir’e taşıdı. Helen İzmir’de B&Y Consultancy ismiyle faaliyet gösteren işletmemiz, oldukça geniş uluslararası ve ulusal bir eğitmen ve danışman iş ağına sahiptir ve gerçekleştirdiği çalışmalarda çok sayıda uluslararası ve ulusal eğitmen ve danışmanlar ile işbirliği yapmıştır.