DANIŞMANLIK KONU BAŞLIĞI AMAÇ/ İÇERİK
Yatırım Fizibilitesi Hazırlama          Muhtelif sektörlerde ve muhtelif konularda yapılması düşünülen yatırımlar için, yatırımcının karar verme mekanizmasını sağlamak, yatırımın karlılığını görmek ya da fon kuruluşlarına sunulmak üzere hazırlanan bir araştırma çalışmasıdır. İlgili konuyla ilgili;

  •  Ekonomik Değerlendirme
  •  Teknik Değerlendirme
  •  Mali Değerlendirme

bölümlerini içeren detaylı bir araştırma çalışmasıdır.

Arama Konferansı Düzenleme ve Moderasyonu
  • Arama konferansı, herhangi bir konu hakkında durum değerlendirmesi yapmak ve geleceğe dönük kararlar almak amacıyla düzenlenen toplantılardır. İşletmeler, sivil toplum kuruluşları veya kamu kurumlarınca farklı amaçlara yönelik olarak düzenlenebilir. Konuyla ilgili geleceğe dönük stratejilerinin belirlenmesi, stratejik planların hazırlanması ve kararların belirlenmesi amacıyla düzenlenir. Arama konferansı öncesinde, konferans sırasında konferansın yönetimi ve moderasyonu ve sonrasındaki raporlamalar için danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.
Sektör Geliştirme Çalıştayı Düzenleme Danışmanlığı
  • Çalıştay (workshop), bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bir bilimsel öğretim tekniğidir. Sektör Geliştirme Çalıştayı’nın amacı, ilgili Sektörün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Çalıştay öncesinde, çalıştay sırasında çalıştayın yönetimi ve moderasyonu ve sonrasındaki raporlamalar için danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hibe Projesi Yazma ve Yönetme
  •  KOSGEB Projeleri
  •  Kalkınma Ajansı Projeleri
  •  Muhtelif Bakanlık Projeleri
  •  Dernekler Masası Projeleri
  •   Muhtelif Fon Kuruluşlarına Yönelik Proje Hazırlama