KOBİ Danışmanlığı sisteminin mutfağında, özellikle KOSGEB ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) gibi kurumların yer aldığını belirtmem gerekiyor. Bu kurumlar; hem KOBİ’lere verilen danışmanlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hem de piyasadaki yetkin olmayan kişiler tarafından mesleğe ve KOBİ’lere verilen zararın önünü bir nebze alabilmek amacıyla bu sistemi geliştirdiler. KOBİ Danışmanı belgesini alabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşun düzenlediği oldukça kompleks ve ağır teorik ve performans sınavlarını geçmeniz gerekiyor, bu sınavları verince de “MYK Seviye 6 Belgeli KOBİ Danışmanı” oluyorsunuz ve bir şekilde akredite edilmiş kabul ediliyorsunuz. KOBİ Danışmanı olduktan sonra da, üzerine 240 saatlik danışmanlık hizmeti tecrübesi ve KOBİ Rehberliği eğitimlerini aldıktan ve başarı ile tamamladıktan sonra “KOBİ Rehberi” oluyorsunuz. KOSGEB, yakın zamanda veritabanına kayıtlı özellikle imalat sektöründeki seçilmiş KOBİ’lere, bu KOBİ Rehberleri vasıtasıyla danışmanlık hizmeti verdirmeyi planlıyor. Sistem yürürlüğe girdikten sonra, Türkiye’deki (şimdilik) 200 civarı KOBİ Danışmanı’ndan biri olarak sizlerle çalışma fırsatı yakalayacağım. Kurgulanan bu sistem gerçekten planlandığı ve lansmanı yapıldığı şekilde hizmete girebilirse, KOBİ’lerin gelişimi ve kaynakların boşa israf edilmemesi açısından oldukça önemli sonuçlar alınabilecektir. Örneğin açıklanan bir hibe çağrısına bir işletmenin başvuru koşulları taşıyıp taşımadığı, başvurursa projenin gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağına, yetkilendirilmiş olan KOBİ Danışmanları karar verebilir duruma gelecekler.

Danışmanlık sektöründeki 20 yıllık süremde iyi ve kötü örneklerden, yaşananlardan ve çeşitli deneyimlerden tecrübe edindiğim “İşletme Geliştirme Programı” metodolojisi ise, hem imalat hem de hizmet sektöründeki tüm işletmelerde uygulanabilecek bir yöntemdir ve temel amacı, işletme karlılığını artırıcı bazı yöntemler uygulayarak işletmenin analizini gerçekleştirmek, tespit edilen aksaklıkların giderilmesine ve zayıf yönlerin geliştirilmesine yönelik bir eylem planı hazırlamaktır. İşletme Geliştirme Programı, işletme körlüğünden işletmeleri mümkün mertebe uzaklaştırmak, gereksiz süreçlerden işletmeyi arındırmak, mevcut süreçleri geliştirmek ve daha etkin bir yönetim amaçları taşıyan bir çalışmadır. İşletmenin temel  ve yardımcı fonksiyonlarında doğru organizasyon ve sistem kurulması vasıtası ile, bu fonksiyonların işleyişinin kişilere ya da diğer bazı etkenlere bağlı olmaksızın yürütülebilmesini amaçlar.

İşletme geliştirme programı altında, öncelikle bir işletme analizi çalışması gerçekleştirilir ve bu çalışma sonrasında işletmenin kendi dile getirdiği sıkıntılar yanında, diğer sorunların da belirlenmesi amaçlanır. Eğer kar amacı güden bir işletme iseniz; karlılık, müşteri, rakip, rekabet, sermaye, ciro gibi kavramlarla mutlaka iç içesiniz demektir. İşletmeler şunu unutmamalıdır: 1- Fiyat, 2- Kalite, 3- Yenilik. Eğer bu üçlüden en az bir tanesi yönünden rakiplerinize göre daha iyi durumda değilseniz, kesinlikle tercih edilmezsiniz. Sizi rakiplerinizden ayıran en az bir farklı özelliğe sahip olmalısınız. İşletme geliştirme çalışması sonucunda, işletmelerin piyasayı daha iyi analiz ederek stratejik planlarını hazırlaması, hedeflerini belirlemesi, organizasyon şeması ve süreçlerini doğru şekilde yeniden tanımlanması, doğru pazarlama planının hazırlanması ve satış tahmini oluşturulması beklenir.