EĞİTİM KONU BAŞLIĞIEĞİTİMİN AMACI/ İÇERİK
360 Derece Performans DeğerlendirmeBir performans değerlendirme tekniğidir. Çalışanın performansının sadece amir bakış açısından değil, organizasyona girdi sağlayan çalışma arkadaşları (emsal), astları (altında çalışanlar), kendisi ve müşteriler gibi kaynakların görüşlerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi tekniğidir. İşletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Arama Konferansı TekniğiArama konferansı, herhangi bir konu hakkında durum değerlendirmesi yapmak ve geleceğe dönük kararlar almak amacıyla düzenlenen toplantılardır. Bir şirketin veya bir sektörün geleceğe dönük stratejilerinin belirlenmesi, bir konu hakkında karar verme, vb. amaçlarla düzenlenebilir.
Çoklu Seçenek Arasında Karar Verme Tekniği  Girişimci ya da yatırımcılar, herhangi bir konuyla ilgili karar verecekleri zaman, eğer birden fazla seçenek (alternatif) varsa, ve her bir seçeneğin farklı avantaj ya da dezavantajı mevcut ise, çoklu karar verme yöntemi kullanılabilir. Örneğin; Yeni bir yatırım için yatırım yerine karar verme, Farklı özellikleri bulunan otomobiller arasından seçim yapma,Yeni bir makine-ekipman alımına karar verme,
Nominal Grup TekniğiProblem Çözme konusunda kullanılan tekniklerden biridir. Çok sayıda kişinin katılımıyla, bir konu hakkında tartışılan ya da ortaya çıkan fikirler için, bir önem sırası oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
ODPIP Metodolojisi (Kuvvet Alan Analizi)Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi, negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir.
SWOT Analizi/ PEST AnaliziStratejik planlama yaparken içinde yer aldığımız kurumun ve çevresel faktörlerin etkilerini irdelememize yarayan, iç çevre ve dış çevre analizlerini içeren durum tespit teknikleridir.
Porter 5 Kuvvet TekniğiBir sektördeki rekabet şartlarının işletme stratejileri üzerindeki etkilerinin ve sektörün rekabet yapısının belirlenebilmesi için uygulanan bir tekniktir. Sektör analizleri, özellikle Stratejik Pazarlama Planlaması süreci aşamalarından Durum Analizi içinde kullanılan önemli analiz araçlarından biridir.
Sektör Geliştirme Çalıştayı Düzenleme MetodolojisiÇalıştay (workshop), bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bir bilimsel öğretim tekniğidir. Sektör Geliştirme Çalıştayı’nın amacı, ilgili Sektörün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Stratejik Plan HazırlamaKOBİ’lerin veya kurumların, geleceğe dönük planlamalarında ve hedef belirlemelerinde hazırlanması gereken bir kılavuz dokümandır.
KOBİ’lerde Kârlılık Odaklı Yönetim MetodolojisiKOBİ’lerde ana hedef olarak kârlılık artırmanın hedeflenmesi ve buna yönelik stratejilerin (gelir artırma, gider azaltma) oluşturulmasına yönelik teknikleri içeren bir eğitimdir.