EĞİTİM KONU BAŞLIĞI EĞİTİM İÇERİĞİ
Problem Çözme Teknikleri
 •   Arama Konferansı
 •  Çoklu Kriter Değerlendirmesi
 •  Nominal Grup Tekniği
 •  Balık Kılçığı Tekniği
 •  GZFT Analizi Tekniği
Pazarlama ve Satış Geliştirme
 •  Mevcut Durum Analizi
 •  Pazar Araştırma
 •  Rekabet Analizi
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi
 •  Pazarlama Planı Hazırlama
KOBİ’lerde Stratejik Plan Hazırlama
 •  İç Çevre/ Dış Çevre Analizi
 •  Paydaş Analizi
 •  Vizyon ve Misyon
 •  Amaç/ Hedef/ Faaliyet Belirleme
 •  Stratejik Eylem Planı Hazırlama
KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 •   İşe Seçme, Yerleştirme ve Oryantasyon
 •   Eğitim İhtiyacı ve Yönetimi
 •   Performans Ölçme ve Değerlendirme
 •   Çalışan Motivasyonu
 •   İş Analizi/ Görev ve Sorumluluk Tanımlama
 •   Organizasyon Şeması
Finansal Yönetim
 •   Maliyet/ Fiyat Belirleme
 •   Başabaş Noktası Analizi
 •   Bütçe Hazırlama
 •   Finansal Tablo Analizleri
Yatırım Fizibilitesi Hazırlama
 •   Ekonomik Değerlendirme
 •   Teknik Değerlendirme
 •   Mali Değerlendirme
KOBİ’lerde Kârlılık Odaklı Yönetim Metodolojisi
 •  KOBİ’lerde ana hedef olarak kârlılık artırmanın hedeflenmesi ve buna yönelik stratejilerin (gelir artırma, gider azaltma) oluşturulmasına yönelik teknikleri içeren bir eğitimdir.
Uluslararası Pazarlama
 • Internet üzerinden yurt dışı Pazar araştırması yapılması suretiyle, hedef ülke belirleme ve belirlenen hedef ülkelerde potansiyel müşterilere ulaşma metodolojilerini içeren eğitim çalışmasıdır.