EĞİTİM KONU BAŞLIĞIEĞİTİM İÇERİĞİ
Problem Çözme TeknikleriArama KonferansıÇoklu Kriter DeğerlendirmesiNominal Grup TekniğiBalık Kılçığı TekniğiGZFT Analizi Tekniği
Pazarlama ve Satış GeliştirmeMevcut Durum AnaliziPazar AraştırmaRekabet AnaliziMüşteri İlişkileri YönetimiPazarlama Planı Hazırlama
KOBİ’lerde Stratejik Plan Hazırlamaİç Çevre/ Dış Çevre AnaliziPaydaş AnaliziVizyon ve MisyonAmaç/ Hedef/ Faaliyet BelirlemeStratejik Eylem Planı Hazırlama
KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimiİşe Seçme, Yerleştirme ve OryantasyonEğitim İhtiyacı ve YönetimiPerformans Ölçme ve DeğerlendirmeÇalışan Motivasyonuİş Analizi/ Görev ve Sorumluluk TanımlamaOrganizasyon Şeması
Finansal YönetimMaliyet/ Fiyat BelirlemeBaşabaş Noktası AnaliziBütçe HazırlamaFinansal Tablo Analizleri
Yatırım Fizibilitesi HazırlamaEkonomik DeğerlendirmeTeknik DeğerlendirmeMali Değerlendirme
KOBİ’lerde Kârlılık Odaklı Yönetim MetodolojisiKOBİ’lerde ana hedef olarak kârlılık artırmanın hedeflenmesi ve buna yönelik stratejilerin (gelir artırma, gider azaltma) oluşturulmasına yönelik teknikleri içeren bir eğitimdir.
Uluslararası PazarlamaInternet üzerinden yurt dışı Pazar araştırması yapılması suretiyle, hedef ülke belirleme ve belirlenen hedef ülkelerde potansiyel müşterilere ulaşma metodolojilerini içeren eğitim çalışmasıdır.