DANIŞMANLIK KONU BAŞLIĞIAMAÇ/ İÇERİK
İşletme check-upİşletme analizi ve sorun tespitiSWOT (GZFT) AnaliziGeleceğe dönük çözüm planı (reçete) hazırlama
Pazarlama ve Satış Yönetim DanışmanlığıSatış analizleriMüşteri analizleriRekabet AnaliziPazarlama Planı Hazırlama
Stratejik Plan Hazırlama DanışmanlığıSorun analiziSWOT (GZFT) AnaliziVizyon ve Misyon belirlemeAmaç/ Hedef/ Faaliyet BelirlemeStratejik Eylem Planı Hazırlama
İnsan Kaynakları Yönetim DanışmanlığıPerformans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi KurmaÇalışan Motivasyonu/ Memnuniyeti Ölçümüİş Analizi/ Görev ve Sorumluluk TanımlamaRe-organizasyon
Finansal Yönetim DanışmanlığıMaliyet/ Fiyat BelirlemeBaşabaş Noktası AnaliziBütçe HazırlamaFinansal Tablo Analizleri
KOBİ’lerde Kârlılık Odaklı Yönetim Metodolojisi Geliştirme DanışmanlığıKOBİ’lerde ana hedef olarak kârlılık artırmanın hedeflenmesi ve buna yönelik stratejilerin (gelir artırma, gider azaltma) oluşturulmasına yönelik uzun süreli ve kapsamlı, işletmenin tüm bölümlerini kapsayan bir danışmanlık çalışmasıdır.
360 Derece Performans Değerlendirme DanışmanlığıBir performans değerlendirme tekniğidir. Çalışanın performansının sadece amir bakış açısından değil, organizasyona girdi sağlayan çalışma arkadaşları (emsal), astları (altında çalışanlar), kendisi ve müşteriler gibi kaynakların görüşlerinin de dikkate alınarak değerlendirilmesi tekniğidir. İşletmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Nominal Grup Tekniği DanışmanlığıProblem Çözme konusunda kullanılan tekniklerden biridir. Çok sayıda kişinin katılımıyla, bir konu hakkında tartışılan ya da ortaya çıkan fikirler için, bir önem sırası oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
ODPIP (Kuvvet Alan Analizi) Metodoloji Danışmanlığı  Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi, negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir.
SWOT Analizi/ PEST Analizi DanışmanlığıStratejik planlama yaparken içinde yer aldığımız kurumun ve çevresel faktörlerin etkilerini irdelememize yarayan, iç çevre ve dış çevre analizlerini içeren durum tespit teknikleridir.